مکان برگزاریمکان برگزاری


قم، بلوار غدير، بعد از شهرک قدس
  دانشگاه قم، تالار شيخ مفيد.

ارتباط با ماارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرک قدس - دانشگاه قم
کدپستي: 3716146611
تلفن دبيرخانه : 32103720- 025
تلفن همراه: 09122526726
فکس : 32103778 - 025
پست الکترونيکي:
hsh.congress@qom.ac.ir
رويدادهای مهم
برنامه همايش
حضور اشخاص برجسته حوزه و دانشگاه در همايش
اعلام نتايج داوري همايش انسان، جامعه، سلامت
برگزاري 8 پيش نشست
اطلاعيه هزينه هاي ثبت نام
برگزاری کارگاه ها
پوسترپوستر

پوستر حامیانپوستر حامیان
برگزارکنندگانبرگزارکنندگان

بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 193079
تعداد بازديد از سايت: 131384147
تعداد بازديد زيرپورتال: 193079
اين زيرپورتال امروز: 52
در امروز: 15713
اين صفحه امروز: 52
کمیته های علمی
دوشنبه 7 ارديبهشت 1394
کميته علمي علوم رفتاري و سلامت
دبير علمي کميته: دکتر جعفر بلهري
عکس نام و نام خانوادگي سمت دانشگاهي
دکتر سوسن بهرامي استاديار دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني،گروه علوم تربيتي
دکتر جعفر بلهري رئيس انيستيتو روانپزشکي تهران
دکترطيبه توسلي اصطهباناتي استاديار  دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني،گروه علوم تربيتي
دکتر رضا جعفري هرندي استاديار دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني،گروه علوم تربيتي
دکتر مهين چناري استاديار دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني،گروه علوم تربيتي
دکتر عباس حبيب زاده استاديار دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني،گروه علوم تربيتي
دکتر سهراب عبدي زرين استاديار دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني،گروه علوم تربيتي
دکتر محمد صادق قاسمي معاون بين الملل دانشگاه علوم پزشکي ايران
دکتر سيد کاظم ملکوتي معاونت پژوهشي دانشکده علوم رفتاري و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکي ايران

دکتر سيد علي جواد موسوي

معاون تحقيقات و فن آوري دانشگاه علوم پزشکي ايران

دکتر نجم آبادي مشاور و روانشناس باليني
تعداد بازديد اين صفحه: 6836
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

همايش انسان جامعه سلامت
مجری سایت : شرکت سیگما